Privacyverklaring

Kimkommers.nl, gevestigd te Heerhugowaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.kimkommers.nl
E-mailadres: kim@kimkommers.nl

Sociale media

  • https://www.instagram.com/kimkommers.nl/
  • https://nl-nl.facebook.com/kimkommersblog/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kimkommers.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Onderstaand vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden:

  • Naam die je opgeeft als je een comment achterlaat
  • E-mailadres dat je opgeeft als je een comment achterlaat
  • Geslacht
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteit op deze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kimkommers.nl verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
Om jouw gedrag op de website te analyseren, zodat wij de website kunnen verbeteren en het aanbod van blogs kunnen afstemmen op jouw voorkeuren
Zodat je een reactie achter kunt laten op de website en je een notificatie kunt ontvangen als iemand anders op jouw bericht heeft gereageerd
Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij je af te leveren na bijvoorbeeld een winactie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kimkommers.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 26 maanden of tot je een verzoek indient je persoonsgegevens te verwijderen om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kimkommers.nl deelt gegevens met:
– Google Analytics, voor het tracken van bezoekers op deze pagina’s. Met Google Analytics deelt Kimkommers.nl locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaat type.
– De hostingprovider (Strato), deze ontvangt, net als Google Analytics je locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaat type.
– Na een winactie deel ik je naam en adresgegevens met het bedrijf waarmee de winactie ontstaan is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kimkommers.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Kimkommers.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en in de toekomst advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, dit zijn tracking cookies van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kimkommers.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kim@kimkommers.nl of via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kimkommers.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kimkommers.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kim@kimkommers.nl of via het contactformulier.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 oktober 2018

(Visited 45 times, 1 visits today)